Over ons

Art4elkaar

De stichting Art4elkaar is een professionele kleine organisatie zonder winstoogmerk met een sterk en innovatief aanbod van educatieve kunstprojecten voor scholieren in Amsterdam en is gespecialiseerd in het speciaal onderwijs (SO).

Art4elkaar is opgericht in 2010, door beeldend kunstenaar Martha Fyrigos (directeur) in samenwerking met cultureel, maatschappelijk vormgever Vasilis Nasis (extern partner). Vier onbezoldigde leden besturen de stichting: Erik Souer (voorzitter), Sonja Sanchez (penningmeester), Piet Musters (secretaris) en Ton van Kleef (bestuurslid). De organisatie en coördinatie wordt aangestuurd door de directeur. Daarnaast is zij samen met het bestuur verantwoordelijk voor het financiële deel van de projecten. 

Art4elkaar werkt samen met professionele kunstenaars die ruime educatieve en pedagogische ervaring hebben en zorgt voor projecten met hoge kwaliteit.

De realisering van de projecten wordt mogelijk gemaakt door subsidies van verschillende culturele Fondsen en donaties. Uit die gelden worden de kosten van de projecten gedekt en de kunstenaars die de projecten uitvoeren volgens de zzp-normen vergoed.

Art4elkaar streeft ernaar om nog meer scholieren, ouders en buurtbewoners actief te laten kennismaken met kunst en cultuur in hun buurt. Door meer subsidies en donaties zou dit doel gehaald kunnen worden.

Art4elkaar beweegt zich nog op de volgende gebieden

Het uitvoeren van culturele buurtprojecten in samenwerking met de bewoners.

Het organiseren van (inter)nationale tentoonstellingen en culturele bijeenkomsten.

Stichting Art4elkaar/ RSIN 822676618

Volg ons op

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

Stuur ons een bericht

 © Copyright 2018 ART4ELKAAR