top of page
logo-pc-jpg.jpg
Cultuurfonds_RGB_rood.png
AMVJfondsLR.png
AFK_met_Rood_CMYK_Liggend.jpg

Sponsors

De Stichting Art4elkaar zou haar werk niet kunnen doen zonder de noodzakelijke financiële steun van de onderstaande fondsen en organisaties:

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid

in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: "Iedereen doet mee".

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. "Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent". Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Stichting Steunfonds 

Stichting Steunfonds Amsterdam heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.

AMVJ Fonds

Het AMVJ Fonds is gericht op cultuurparticipatie van Amsterdamse jongeren. Het AMVJ financiert organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien, waarbij de nadruk ligt op jongeren voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is.

Stichting Janivo

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar.

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappijkunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen tot een betere samenleving.

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst, en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. Het fonds is er voor alle disciplines binnen de culturele sector, voor culturele organisaties en kunstenaars. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, gevestigde en relatief nieuwe organisaties, professionele kunst en amateurkunst – uit alle delen van de stad.

Donaties

Art4elkaar streeft ernaar om nog meer scholieren, ouders en buurtbewoners actief te laten kennismaken met kunst en cultuur in hun buurt. Door meer subsidies en donaties zou dit doel gehaald kunnen worden.


Uw giften zijn  welkom op rekeningnummer NL46 ING B 0004 3491 57 t.n.v. Stichting Art4elkaar te Amsterdam.

Hartelijk dank voor uw steun!

bottom of page